Werkwijze

You are here:
U kunt bij diëtistenpraktijk Harkema terecht voor de meeste voedings- en dieetvragen, voor alle leeftijden, bijvoorbeeld

Werkwijze

Ook zonder verwijsbrief kunt u bij diëtistenpraktijk Harkema terecht. Bent u verwezen door uw huisarts, praktijkverpleegkundige of specialist? Dan zorgen zij waar nodig voor een verwijzing naar ons. Een afspraak maakt u telefonisch op 0346-822702, online via de webagenda, via het contactformulier of per mail. (info@diëtistenpraktijkharkema.nl).


Bent u ontslagen uit het ziekenhuis en hebt u een diëtist nodig, ook dan kunt u bij diëtistenpraktijk Harkema terecht. Vaak maakt de diëtist uit het ziekenhuis een overdracht waarin al de benodigde informatie staat over wat er al is gedaan en wat nog aandacht vraagt.
Voor kinderen tot circa 10 jaar voeren we de gesprekken bij voorkeur alleen met de ouders.

Eerste consult

Het eerste consult duurt 40-60 minuten. In dit eerste gesprek bespreken wij uw persoonlijke situatie en hulpvraag aan de hand van uw wensen, doelen, verwachtingen, eet-, leef- en beweeggewoonten en medische geschiedenis. 

Hierin staat een analyse van uw eetgewoontes centraal. Samen met u zoeken we naar de beste mogelijkheden om uw eetpatroon en gezondheidsklachten te verbeteren. Het gaat hierbij niet om wat op korte termijn haalbaar is, maar van belang is vooral wat op langere termijn houdbaar is!

Voorbereiding

Wanneer u belt voor afspraak wordt indien gewenst al kort op uw hulpvraag ingegaan en zo mogelijk een start gemaakt met de behandeling, bijvoorbeeld door aan u te vragen een week een eetverslag te gaan bijhouden of de eetmeter van het Voedingscentrum bij te houden.

Als u online een afspraak maakt is het fijn dat u aangeeft wat uw hulpvraag is, wie uw huisarts is en wat de reden is voor het maken van een afspraak. Ook vinden wij het prettig als u voorbereidend een eetverslag bijhoudt door een week te noteren wàt en hoeveel u wanneer eet en drinkt. Dat kan op bijgaand document of op de eetmeter van het Voedingscentrum. In beide gevallen ontvangen wij het liefst vooraf uw overzicht per mail.

Huisbezoeken

Als u niet in staat bent naar het spreekuur te komen komen wij graag bij u thuis. De huisarts geeft dit meestal al aan op de verwijzing.

Soms is het nodig gebruik te maken van speciale dieetproducten, zoals medische drinkvoeding of sondevoeding. Indien nodig regelen wij een machtiging bij uw zorgverzekeraar.

Wetenschappelijk onderzoek door uw diëtist

Uw diëtist doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Met NIVEL Zorgregistraties wordt onderzoek gedaan naar gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan NIVEL Zorgregistraties draagt uw diëtist bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Uw privacy

Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van uw diëtist. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. U kunt het privacyreglement inzien bij uw diëtistenpraktijk of opvragen bij het NIVEL.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw diëtist. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de folder voor patiënten in uw diëtistenpraktijk. Voor vragen over NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen met de helpdesk van NIVEL Zorgregistraties, via zorgregistraties@nivel.nl, (030) 272 98 14 of de website www.nivel.nl/zorgregistraties