Vergoeding & tarieven

You are here:

Vergoeding 2024

Diëtistenpraktijk Harkema heeft met alle zorgverzekeringen een contract en stuurt de facturen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Omdat de zorgverzekeraars het belang van een gezonde leefstijl met een gezond eetpatroon belangrijk vinden wordt steeds meer dieetzorg vergoed zonder dat uw eigen risico hiervoor (eerst) wordt gebruikt. Met andere woorden, van de dieetzorg voor diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk, copd al dan niet in combinatie met overgewicht of ondergewicht  zult u geen factuur ontvangen. Deze zogenaamde ketenzorg kent een andere financiering, buiten u om!.
Ook de financiering van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gaat op dezelfde wijze en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar zonder dat het uw eigen risico raakt.

Dieetadvisering die niet valt onder de bovengenoemde diagnoses wordt voor 3 behandeluren per jaar (=5 consulten) vergoed door de basisverzekering. Deze zorg wordt door uw zorgverzekering wel verrekend met uw eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben ook geen eigen risico.

Naast de consulten die vanuit de basisverzekering worden vergoed heeft u, afhankelijk van uw verzekering, recht op verdere vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg voor meer informatie uw polisvoorwaarden of kijk op de website van Zorgwijzer (link  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies#vergoedingen)

Tarieven

De tarieven van de diëtist worden bepaald door uw zorgverzekering en verschillen per verzekering. Gemiddeld komt het neer op:

  • Intake/ Eerste consult: €85,-
  • Vervolgconsult €34,-
  • Telefonisch of email consult 17,-
  • Niet nagekomen afspraak (of korter dan 24 uur van te voren afgezegd) deze kosten zijn voor eigen rekening en worden niet door uw verzekering vergoed:
    • vervolgconsult €17
    • intake/eerste consult €50

Algemene voorwaarden 2024

Privacy

Een diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Uw huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

Onze privacyverklaring leest u hier

Klachten

Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website http://www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch of per mail bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig bij melden? Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgebeld kunnen in rekening worden gebracht.

U kunt uw afspraak afzeggen op de volgende wijze:
– u kunt 24 uur per dag mailen mail via info@diëtistenpraktijkharkema.nl,
– via de telefoon 0346-822702, ook hierop kunt u 24 uur per dag uw bericht inspreken